Termeni și condiții

VĂ RUGĂM SĂ CITIȚI ACEST DOCUMENT CU ATENȚIE ÎNAINTE DE A UTILIZA SERVICIILE NOASTRE.

Acceptarea Termenilor de Utilizare

Bine ați venit în aplicația Annuntia sau pe site-ul web https://annuntia.com, operate de către Set Mobile SRL (denumită în continuare Compania). Accesarea acestui site sau utilizarea Serviciilor oferite de Companie implică acceptarea necondiționată a termenilor și condițiilor enumerate mai jos („Termenii”).

Definiții. Scop

 1. Prezentul document conține termenii și condițiile pentru vânzarea online de servicii şi produse ale Vânzătorului.
 2. Următorii termeni folosiți cu majuscule vor avea înţelesurile de mai jos, cu excepția cazului în care se prevede expres altfel:

 3. ”(Set Mobile)”
  sau ”Furnizorul”
  înseamnă Set Mobile S.R.L., o societate cu răspundere limitată, constituită și funcționând în conformitate cu legile din România, având sediul social în București, strada Rovine, nr.3, Bl.65, Et.3, Ap.21, Sector 2, număr de înregistrare în Registrul Comerțului J40/16520/2003, cod unic de înregistrare RO15967256.
  “Produse” înseamnă orice bunuri (produse) sau servicii care sunt oferite Clientului în vederea achiziţionării, contra cost, prin intermediul Platformei, inclusiv produsele realizate de Vânzător conform specificațiilor Clientului.
  “Client” înseamnă persoana fizică sau juridică ce accesează Platforma și plasează o Comandă pentru achiziționarea Produselor oferite spre vânzare de către Furnizor.
  “Comanda” înseamnă o comandă plasată de Client prin intermediul Platformei prin care Clientul îşi exprimă angajamentul de a achiziţiona unul sau mai multe Produse, în condițiile prevăzute în prezentul document și/sau agreate cu Furnizorul printr-un mijloc de comunicare la distanță.
  “Cont” înseamnă secțiunea din Platformă accesibilă Clientului prin utilizarea, cu rol de identificare, a unei adrese de e-mail și a unei parole, care permite Clientului transmiterea unei Comenzi și care conține informații despre Client și istoricul Clientului în Platformă (e.g., Comenzi anterioare, facturi fiscale, garanții etc.).
  “Contract” înseamnă înţelegerea consensuală la distanţă intervenită între Furnizor şi Client, fără prezența fizică simultană a acestora, cu privire la vânzarea, respectiv achiziţionarea, unuia sau mai multor Produse de pe Platformă, prin lansarea unei Comenzi de către Client şi acceptarea ei de către Furnizor, cu respectarea prevederilor legale şi a termenilor şi condițiilor pentru vânzarea online a serviciilor şi produselor de către Vânzator. Ca regulă, Contractul se încheie în limba română.
  “Perioada de returnare” înseamnă perioada de 14 (paisprezece) zile calendaristice, așa cum este stipulată de legislația în vigoare aplicabilă drepturilor consumatorilor (Clienți persoane fizice) în cadrul contractelor încheiate la distanță cu profesioniștii (sau orice altă perioadă care poate deveni obligatorie conform legislației relevante din România), înăuntrul căreia Clientul are dreptul să returneze Produsele Furnizorului. Procedura de returnare este descrisă în prezentul document.
  “Platforma” înseamnă aplicația web deținută de Furnizor având domeniul https://annuntia.com (și subdomeniile acestuia) și utilizând logo-uri ale Furnizorului, prin intermediul căreia Furnizorul prezintă Produsele oferite spre vânzare, iar Clienții pot alege Produsele pe care doresc să le achiziționeze, respectiv să le plătească într-una dintre modalitățile de plată acceptate de Furnizor. De asemenea, Platforma este folosită pentru procesarea și administrarea Comenzilor în vederea livrării Produselor și înregistrarea plăților aferente vânzării acestora.
  “Specificații” înseamnă orice detalii privind caracteristicile Produselor așa cum sunt precizate în descrierea disponibilă pe ambalajul acestora și pe Platformă.
  “Tranzacție” înseamnă operaţiunea de plată efectuată de către Client, respectiv încasare de către Furnizor, a unei sume de bani ca urmare a vânzării de către Furnizor, respectiv achiziţionării de către Client, a unuia sau mai multor Produse.
  “SPAM” înseamnă orice tip de comunicare digitală pe care clientul o consideră nedorită sau nesolicitată, trimisă prin e-mail, mesaje text SMS sau notificări PUSH.

 4. Prezentul document stabilește termenii şi condiţiile aplicabile raporturilor ce se nasc între Furnizor şi fiecare Client care utilizează Platforma în vederea, cu ocazia sau după efectuarea unei Comenzi.
 5. Titlurile sunt incluse în acest document pentru convenienţă şi nu vor afecta interpretarea acestuia.
 6. Pentru evitarea oricărui dubiu, în acord cu politica de afaceri stabilită în mod independent și unilateral de către Furnizor, vânzarea în mediul online (i.e., prin intermediul Platformei) a Produselor comercializate în mod obișnuit de Furnizori se face către consumatori persoane fizice sau către persoane juridice.
 7. Furnizorul recomandă lecturarea cu atenţie de către toți potenţialii Clienţi a prezentului document ce conține termenii și condițiile aplicable vânzării online a Produselor Furnizorului.
 8. Aspectele privind confidențialitatea și prelucrarea datelor cu caracter personal legate de utilizarea, în orice formă, a Platformei sunt guvernate de politica de confidențialitate („Politica de Confidențialitate”), care completează aceşti Termeni și Condiții. Vă rugăm să parcurgeţi în întregime Politica de Confideţialitate aici
 9. Utilizarea Platformei implică acceptarea expresă de către orice Client a acestor termeni şi condiţii şi a Politicii de Confidenţialitate.
 10. Furnizorul îşi rezervă dreptul să modifice oricând termenii și condițiile, iar forma actualizată a acestora va putea fi accesată de către Clienți pe Platformă în secțiunea ”Termeni și condiții”.
 11. Acești termeni şi condiții aplicabile vânzării online sunt disponibile Clientului pentru stocare şi reproducere.
Politica Platformei. Caracteristici principale ale vânzării online de către Furnizor
 1. Annuntia este o platformă software de management a notificărilor prin care Clienții pot trimite către persoanele din baza lor de date anumite anunțuri (mesaje) prin care îi informează pe aceștia despre activitățile lor curente.
 2. Accesul la Platformă în vederea efectuării unei Comenzi este permis oricărui potenţial Client care acţionează cu un scop legitim şi care are intenţia de a achiziţiona de la Furnizor unul sau mai multe Produse, cu respectarea acestor termeni și condiţii.
 3. Este strict interzisă utilizarea abuzivă a Platformei. Reprezintă utilizare abuzivă orice fel de utilizare a Platformei într-un mod care contravine practicilor comerciale corecte, a legislației în vigoare sau în orice alt mod care ar fi de natură să prejudicieze în orice fel Furnizorul sau afiliații acestuia.
 4. Furnizorul îşi rezervă dreptul de a refuza accesul unor Clienți la o parte sau la toate funcțiile Platformei și de a restricționa procesarea și/sau livrarea unei Comenzi dacă, în opinia rezonabilă a Furnizorului, există suspiciuni de fraudă din partea Clientului, dacă acesta are un comportament care poate prejudicia interesele Furnizorului sau ale afiliaților acestuia sau dacă acesta utilizează în mod abuziv Platforma.
 5. Prin utilizarea Platformei şi, după caz, înregistrarea unei Comenzi, Clientul acceptă şi este de acord cu forma de comunicare la distanţă (e.g., telefonic sau e-mail) prin care Furnizorul își derulează operațiunile.
 6. Toate informațiile folosite pentru descrierea Produselor (inclusiv, dar fără a se limita la, imagini statice ori dinamice, text descriptiv, prezentări grafice ori video) nu impun nicio obligaţie Furnizorului, acestea având exclusiv rol de prezentare şi informare. Furnizorul va depune toate diligenţele rezonabile pentru a asigura corectitudinea informațiilor cu privire la prețuri, Produse și Specificațiile acestora prezentate pe Platformă.
 7. Dacă prețurile sau orice alte detalii în legătură cu Specificațiile Produselor au fost afișate eronat pe Platformă, din orice motiv, Furnizorul va informa prin e-mail Clientul care a plasat o Comandă, în cel mai scurt timp în legătură cu o astfel de eroare.
 8. Furnizorul poate publica pe Platformă informații despre Produse și/sau promoții practicate de către acesta sau de către oricare alt terț cu care Furnizorul are încheiate contracte de parteneriat, într-o anumită perioadă de timp și în limita stocului disponibil.
 9. Produsele care fac obiectul vânzării în cadrul unei promoţii sau campanii de orice tip se vor supune şi termenilor şi condiţiilor aplicabile respectivei campanii sau promoţii.
 10. Orice promoții prezentate pe Platformă sunt valabile pe durata menționată. În cazul în care nu este indicată o durată pentru desfășurarea promoțiilor, acestea vor fi valabile în limitele stocurilor disponibile.
 11. Notificarea primită prin e-mail de către Client după efectuarea Comenzii cu privire la preluarea respectivei Comenzi are rol de informare și nu reprezintă acceptarea Comenzii de către Furnizor. Comanda se consideră acceptată de către Furnizor cel mai târziu odată cu furnizarea, Produselor comandate de către Client.
 12. Pentru motive justificate (inclusiv, dar fără a se limita la, imposibilitatea temporară tehnică de a accesa anumite specificitații), Furnizorul își rezervă dreptul să modifice tipul ori cantitatea Produselor din Comandă. Într-o astfel de situaţie, Furnizorul va înştiinţa de îndată Clientul cu privire la modificarea intervenită iar Clientul va putea să accepte ori să refuze modificarea Comenzii. În cazul în care Clientul refuză, Comanda se consideră anulată, iar părţile vor fi repuse în situaţia anterioară emiterii Comenzii (inclusiv rambursarea de către Furnizor a oricăror sume încasate, dacă este cazul) și fără ca Furnizorul să aibă vreo răspundere față de Client.
 13. Comanda este acceptată iar Contractul se consideră încheiat între Furnizor și Client, în momentul primirii de către Client de la Furnizor, prin intermediul poștei electronice și/sau SMS, a notificării de expediere a Produselor care fac obiectul Comenzii (în cazul bunurilor corporale) sau cu ocazia începerii prestării serviciilor care fac obiectul Comenzii (în cazul oferirii de servicii). Din Contract fac parte atât acești termeni şi condiţii cât şi orice înţelegeri ulterioare intervenite între Client şi Furnizor cu privire la o Comandă, indiferent dacă acestea sunt sau nu cuprinse într-un înscris electronic sau pe suport fizic (inclusiv, dar fără a se limita la, orice înțelegere între Furnizor și Client cu privire la Produsele realizate de Furnizor conform specificațiilor Clientului).
 14. Furnizorul pune la dispoziţia Clientului o adresă de e-mail în secţiunea „Contact” din Platformă, pentru identificarea şi corectarea erorilor survenite cu ocazia introducerii datelor. Ca regulă, comunicarea cu Furnizorul se va realiza prin adresele menționate la secțiunea “Contact” din Platformă sau prin altă metodă pusă la dispoziție Clientului.
 15. Furnizorul poate să adere oricând la coduri de conduită privind activitatea de furnizare online a Produselor urmând să aducă la cunoştinţa Clienţilor acest fapt şi să asigure posibilitatea Clienților de a consulta efectiv aceste coduri.
 16. Prin marcarea ca Spam a oricărui mesaj trimis prin Platforma Annuntia, utilizatorul consimte să se dezaboneze de la primirea oricăror notificări ulterioare prin Platformă de la Client, inclusiv dar nu numai, notificări relative la: factura electronică, confirmare plată online, depășire scadență, incidente de aprovizionare cu apă, etc. În acest caz, reînscrierea pentru primirea notificărilor de la Client, se face prin oricare dintre modalitățile utilizate anterior pentru înscriere.
Comenzile
 1. Clientul poate efectua Comenzi prin intermediul Platformei, cu înregistrarea prealabilă a unui Cont, prin selectarea și adăugarea Produselor dorite în coșul de cumpărături.
 2. Clientul poate înregistra un Cont în secțiunea dedicată din Platformă. Prin înregistrarea unui Cont, Clientul poate gestiona mai eficient Comenzile plasate pe Platformă, având posibilitatea de a vizualiza în Cont informații despre Comenzi anterioare, facturi fiscale, garanții etc.
 3. Comenzile pot fi plasate oricând dar vor fi procesate doar în zilele lucrătoare, între orele 8-17. Orice Comandă plasată într-o zi de sâmbătă, duminică sau în orice zi declarată prin lege sărbătoare legală va fi procesată în ziua lucrătoare imediat următoare.
 4. Furnizorul își rezervă dreptul să valideze Comenzile înainte de onorarea lor prin contactarea telefonică sau prin e-mail a Clienților, iar Clienţii declară în mod expres că acceptă acest drept al Furnizorului.
 5. Adăugarea unui Produs în coșul de cumpărături, în lipsa finalizării Comenzii, nu duce la înregistrarea unei Comenzi și implicit nici la rezervarea automată a Produsului adăugat în coșul de cumpărături dar neachitat.
 6. Comanda va fi considerată finalizată prin plata integrală de către Client a prețului Produselor din Comandă, prin una dintre modalitățile de plată acceptate de Furnizor astfel cum sunt indicate expres pe Platformă și care pot fi consultate de către Client cel mai târziu la începutul procesului de formulare a Comenzii. Odată adăugat în coșul de cumpărături, un Produs este disponibil pentru achiziție în măsura în care respectivul Produs există în stocul Furnizorului sau este disponibil.
 7. Pentru acele Produse care vor fi realizate de Furnizor conform specificațiilor Clientului (ie. planuri specifice făcute special pentru Client), după ce Clientul a adăugat în coșul de cumpărături produsul de bază, împreună cu toate elementele și specificațiile dorite, respectiva Comandă va fi transmisă către Furnizor. După recepționarea unei astfel de Comenzi, un reprezentant al Furnizorului va contacta Clientul prin e-mail sau telefonic pentru a obține acordul ferm al acestuia cu privire la respectiva Comandă și pentru a-i comunica Clientului un termen maxim în care Produsele vor fi livrate, respectiv prestate.
 8. Prin finalizarea Comenzii, Clientul confirmă că toate datele pe care le-a furnizat sunt corecte, complete și adevărate la data plasării Comenzii. Prin plasarea unei Comenzi Clientul recunoaşte în mod explicit că respectiva Comandă implică obligaţia sa fermă de a achita ”suma totală de plată” indicată.
 9. Prin crearea unui Cont sau, după caz, finalizarea Comenzii, Clientul consimte că Furnizorul poate să îl contacteze, prin orice mijloc disponibil, respectiv sistem automatizat de apel fără intervenție umană, fax, e-mail, în orice situație în care este necesară contactarea Clientului.
 10. În cazul Produselor fizice, Produsele cumpărate prin intermediul Platformei nu pot fi revândute sau distribuite în scopuri comerciale. Furnizorul își rezervă dreptul să limiteze achiziționarea Produselor la un număr maxim de Produse pentru fiecare Client, numărul fiind determinat în mod independent de către Furnizor.
 11. În cazul Produselor fizice, Furnizorul poate subcontracta un terț pentru a livra Produsele ce fac obiectul Comenzii, cu informarea Clientului, nefiind necesar acordul acestuia din urmă. Furnizorul va răspunde față de Client pentru toate obligațiile contractuale.
 12. Furnizorul poate anula Comanda plasată de către Client, cu notificarea concomitentă sau ulterioară a Clientului, și fără ca o astfel de anulare să atragă vreo răspundere a Furnizorului față de Client, în următoarele cazuri:
  1. neacceptarea Tranzacției de către banca emitentă a cardului Clientului, în cazul plății online;
  2. invalidarea Tranzacției de către procesatorul de carduri agreat de Furnizor, în cazul plății online;
  3. datele furnizate de către Client cu ocazia accesării Platformei sunt incomplete sau incorecte;
  4. Furnizorul consideră în mod rezonabil că prin accesarea Platformei şi plasarea Comenzii Clientul urmărește un scop ilicit sau poate cauza orice fel de prejudicii Furnizorului sau afiliaților acestuia;
  5. oricare dintre termenii şi condiţiile din prezentul document nu au fost respectate întocmai.
Prețuri. Facturare. Plată
 1. Prețurile Produselor afișate pe Platformă sau comunicate Clientului sunt exprimate în Lei și pot include sau nu T.V.A. conform legislației în vigoare, așa cum vor fi afișate pe site. Orice taxe de transport sau livrare nu sunt incluse. Prețurile valabile pentru Produse sunt cele afișate pe Platformă sau comunicate Clientului în momentul finalizării unei Comenzi.
 2. Furnizorul va putea actualiza în orice moment prețurile Produselor, iar o astfel de actualizare va înlocui orice prețuri afișate anterior pentru respectivele Produse.
 3. Pentru acele Produse pentru care Furnizorul nu poate indica dinainte prețul și, după caz, toate costurile suplimentare de transport sau livrare (e.g., pentru Produsele realizate conform specificațiilor Clientului, pe baza opțiunilor individuale și a deciziilor acestuia), Furnizorul va pune la dispoziția Clientului un calculator de preț sau va contacta prin e-mail Clientul în acest sens.
 4. Furnizorul va emite Clientului o factură pentru Produsele livrate, obligația Clientului fiind să furnizeze toate informațiile necesare conform legislației în vigoare pentru emiterea facturii de catre Furnizor.
 5. Furnizorul va transmite Clientului factura aferentă Comenzii pentru Produsele vândute de Furnizor, fie în format material (pe suport de hârtie) la livrarea Produselor, fie în format electronic (prin poșta electronică, la adresa de e-mail menționată de Client în Contul său sau la adresa de e-mail specificată de către Client la plasarea Comenzii), în funcție de opțiunea exprimată de Client.
 6. Conform legislației în vigoare din România, pentru acele Comenzi pentru care Furnizorul va accepta plata cu cardul bancar, acesta nu va solicita plăți suplimentare.
 7. În cazul plăților online, Furnizorul nu este și nu poate fi ţinut responsabil pentru niciun alt cost suportat de Client în plus față de preţul Produsului achiziţionat incluzând, dar fără a se limita la, comisioane de transfer ori de conversie valutară aplicate de către banca emitentă a cardului Clientului, în cazul în care moneda de emitere a cardului diferă de moneda în care se efectuează vânzarea.
Livrarea Produselor
 1. În funcție de specificitatea produselor/serviciilor, livrarea Produselor se va putea face fie în format electronic, fie în format fizic, la o adresă comunicată de Client.
 2. Livrarea Produselor se va face oriunde în România, în termenul maxim comunicat de Furnizor înainte de finalizarea unei Comenzi. Furnizorul nu va răspunde pentru întârzierile în livrarea Produselor apărute din motive neimputabile Furnizorului sau din culpa unui transportator (i.e., curier, poștă etc.).
 3. Furnizorul își rezervă dreptul să întârzie sau să anuleze orice livrare a Produselor comandate dacă aceasta nu poate fi onorată din motive independente de voința Furnizorului care includ dar nu sunt limitate la: evenimente de forța majoră, războaie, acte de terorism, proteste, răscoale, tulburări civile, incendii, explozii, inundații, epidemii, greve etc.
 4. Livrarea Produselor se va face contra-cost sau gratuit, în funcție de condițiile aplicabile Comenzii, care vor fi comunicate Clientului înainte de finalizarea Comenzii. Clientul va fi informat cu privire la modalitățile de livrare disponibile și va putea să aleagă una dintre aceste modalități anterior finalizării Comenzii.
 5. În cazul în care cu ocazia livrării Produselor, Clientul nu este găsit la adresa indicată de acesta în Comanda acceptată de Furnizor, se va încerca livrarea încă o dată, după care Produsele vor fi returnate, Clientul urmând să suporte costurile unei noi expediții, indiferent de valoarea Produselor comandate.
 6. Furnizorul va asigura ambalarea corespunzătoare a Produselor împreună cu Specificațiile și toate documentele însoțitoare necesare.
Transferul riscului și proprietății asupra Produselor
 1. În cazul în care Furnizorul livrează Produsele către Client, riscul de pierdere sau de deteriorare a Produselor este transferat Clientului în momentul în care acesta sau un terț desemnat de acesta, altul decât transportatorul, intră în posesia fizică a Produselor. Cu toate acestea, riscul este transferat Clientului în momentul livrării Produselor către transportator, dacă transportatorul a fost însărcinat de către Client să transporte Produsele, iar această opțiune nu a fost oferită de către Vânzător, fără a aduce atingere drepturilor Clientului față de transportator.
 2. Proprietatea asupra Produselor va fi transferată la livrare, după ce Clientul a efectuat plata, în locația de livrare indicată în Comandă. Livrarea se consideră efectuată prin semnarea de primire de către Client a documentului de transport furnizat de curier sau prin semnarea de primire pe factura fiscală sau pe un alt document de livrare în cazul livrărilor efectuate de Furnizor.
Garanții
 1. Toate Produsele comercializate de către Furnizor beneficiază de garanția legală de conformitate, conform legislației în vigoare.
 2. În cazul în care garanția nu este aplicabilă (ie. în cazul serviciilor sau al produselor specifice), Vânzătorul va indica în dreptul Produselor garanțiile existente.
 3. Vânzătorul garantează calitatea și performanțele Produselor în conformitate cu specificațiile incluse în fișele tehnice și pe etichetele Produselor.
Proprietate Intelectuală
 1. Denumirile comerciale, mărcile, drepturile de autor şi orice alte alte drepturi de proprietate intelectuală înregistrate sau în curs de înregistrare referitoare la Produse deținute sau utilizate de Vânzător sunt și vor rămâne proprietatea exclusivă a Vânzătorului sau după caz, a licenţiatorilor Vânzătorului. Clientul nu va avea niciun drept și nicio pretenţie cu privire la acestea.
 2. Clientul nu va acţiona în niciun fel care ar putea aduce atingere drepturilor prevăzute în art. 8.1 de mai sus. Clientul se obligă să nu folosească în activitatea sa niciun semn sau denumire similară sau identică cu mărcile, denumirile comerciale ale Produselor etc., fie ca parte dintr-o denumire fie în orice alt mod.
 3. Toate informațiile disponibile pe Platformă (inclusiv, dar fără a se limita la, imagini, text, logo-uri, simboluri) care pot fi vizualizate sau accesate în orice mod prin utilizarea unui echipament electronic, conținutul e-mailurilor trimise Clientului de către Vânzător, orice informaţie comunicată Clientului (inclusiv, dar fără a se limita la, date referitoare la Vânzător, activitatea acestuia etc.) prin orice mijloc de către un reprezentant al Vânzătorului sunt și rămân proprietatea exclusivă a Vânzătorului. Clientul poate copia, transfera și/sau utiliza astfel de date numai în scopuri personale sau în afara unei activități desfășurate cu titlu profesional și numai în cazul în care nu intră în conflict cu acești termeni și condiții.
Dreptul de retragere al Clientului
 1. În conformitate cu prevederile OUG nr. 34/2014, în ceea ce privește furnizarea Produselor reprezentând în servicii de punere la dispoziție a Platformei pentru transmiterea de către Client a mesajelor informative către persoanele interesate, Clienții, indiferent că sunt persoane fizice sau juridice nu beneficiază de un drept de retrage, conform prevederilor art. 3 alin. (3) lit. l) din OUG nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniștii, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative.
 2. În cazul Clienților persoanelor fizice și al livrării unor produse corporale, Clientul are dreptul de a denunţa unilateral Contractul, în termen de 14 (paisprezece) zile calendaristice, fără a fi nevoit să justifice decizia de retragere şi fără a suporta alte costuri în afara celor stabilite de lege.
 3. Perioada de retragere expiră în termen de 14 (paisprezece) zile calendaristice de la:
  1. data încheierii Contractului, în cazul Contractelor ce au ca obiect prestări de servicii;
  2. ziua în care Clientul sau un terţ, altul decât transportatorul şi care este indicat de Client, intră în posesia fizică a Produselor, sau:
   1. în cazul în care Clientul face o singură Comandă pentru Produse multiple care vor fi livrate separat, ziua în care Clientul sau un terţ, altul decât transportatorul şi care este indicat de Client, intră în posesia fizică a ultimului Produs;
   2. în cazul livrării unui Produs care constă în mai multe loturi sau piese, ziua în care Clientul sau un terţ, altul decât transportatorul şi care este indicat de Client, intră în posesia fizică a ultimului Produs sau a ultimei piese;
   3. în cazul Contractelor pentru livrarea periodică de Produse pe o perioadă de timp determinată, ziua în care Clientul sau un terţ, altul decât transportatorul şi care este indicat de Client, intră în posesia fizică a primului Produs.
 4. Pentru exercitarea dreptului de retragere, Clientul informează Furnizorul cu privire la decizia sa de retragere din Contract. În acest scop, Clientul poate alege una dintre următoarele variante:
  1. va transmite la sediul social al Furnizorului, la adresa de e-mail din secţiunea „Contact” din Platformă sau prin altă metodă pusă la dispoziție Clientului o declaraţie neechivocă în care îşi exprimă decizia de a se retrage din Contract;
  2. va transmite la sediul social al Furnizorului sau la adresa de e-mail office@setmobile.ro un formular cu următorul conţinut:

   ”Către: SET MOBILE SRL

   (__)

   Vă informez prin prezenta cu privire la retragerea mea din Contractul referitor la vânzarea următoarelor Produse: (…….), comandate la data /primite la data de (……).

   Numele consumatorului:

   Adresa consumatorului:

   Semnătura consumatorului (doar în cazul în care acest formular este transmis Vanzatorului pe suport de hârtie):

   Data:”

 5. Exercitarea de către Client a dreptului de retragere pune capăt obligaţiilor Clientului și Furnizorului, după caz:
  1. de a executa Contractul;
  2. de a încheia un Contract, în cazul în care Clientul a efectuat o Comandă.
 6. Cu excepţia cazului în care Furnizorul s-a oferit să recupereze Produsele, Clientul returnează Produsele sau le înmânează Furnizorului sau unei persoane autorizate de aceasta să recepţioneze Produsele, fără întârziere nejustificată şi în decurs de cel mult 14 (paisprezece) zile calendaristice de la data la care Clientul a comunicat Furnizorului decizia sa de a se retrage din Contract. Termenul este respectat dacă Produsele sunt trimise de Client Furnizorului înainte de expirarea perioadei de 14 (paisprezece) zile calendaristice.
 7. Clientul suportă doar costurile directe legate de returnarea Produselor, cu excepţia cazului în care Vânzătorului acceptă să suporte acele costuri.
 8. Furnizorul rambursează toate sumele pe care le-a primit drept plată din partea Clientului, inclusiv, după caz, costurile livrării, fără întârziere nejustificată şi, în orice caz, nu mai târziu de 14 (paisprezece) zile de la data la care este informat în legătura cu decizia Clientului de a se retrage din Contract.
 9. Rambursarea sumelor se efectuează folosind aceleaşi modalităţi de plată ca şi cele folosite de Client pentru Tranzacţia iniţială.
 10. Furnizorul nu este obligat să ramburseze costurile suplimentare în cazul în care Clientul a ales în mod explicit un alt tip de livrare decât livrarea standard oferită de Furnizor.
 11. Furnizorul poate amâna rambursarea până la data recepţionării Produselor care au făcut obiectul Contractului sau până la momentul primirii unei dovezi din partea Clientului conform căreia acesta a trimis Produsele către Furnizor, luându-se în considerare data cea mai apropiată.
 12. Conform legislației în vigoare aplicabile contractelor încheiate la distanță, nu se asigură dreptul de retragere în cazul:
  1. contractelor de prestări servicii, după prestarea completă a serviciilor, dacă executarea a început cu acordul prealabil expres al Clientului și după ce acesta a confirmat că a luat cunoștință de faptul că își va pierde dreptul la retragere după executarea completă a Contractului de către Furnizor;
  2. furnizării de Produse confecționate după specificațiile prezentate de Client sau personalizate în mod clar;
  3. furnizării de Produse care sunt susceptibile de a se deteriora sau expira rapid;
  4. furnizării de Produse sigilate care nu pot fi returnate din motive de protecție a sănătății sau din motive de igienă și care au fost desigilate de Client;
  5. furnizării de Produse care sunt, după livrare, potrivit naturii acestora, inseparabil amestecate cu alte elemente;
  6. Produselor/Serviciilor pentru care nu este posibilă returnarea produselor conform legislației în vigoare.
  7. Livrării și achiziționării Produselor de către persoane juridice, cu excepția cazului în care Furnizorul decide să acorde acest drept în mod expres.
Publicitate
 1. Clientul îşi poate exprima consimţământul pentru a primi comunicări comerciale prin poşta electronică, permiţând Furnizorului și colaboratorilor săi să efectueze astfel de comunicări, prin bifarea opţiunii specifice la finalul acestor termeni şi condiţii.
 2. Clientul poate oricând să revoce consimţământul privind astfel de comunicări comerciale prin:
  • transmiterea unei solicitări în scris Furnizorului la adresa de e-mail din secţiunea „Contact” din Platformă sau prin altă metodă pusă la dispoziție Clientului în acest caz, revocarea va produce efecte în cel mult 48 (patruzeci și opt) de ore de la inițierea procedurii;
  • renunțarea la primirea Newslettere-lor, în orice moment, prin accesarea link-ului dedicat care se regăsește în cuprinsul oricărui Newsletter;
  • bifarea optiunii de retragere a consimţământului în secţiunea dedicată de pe Platformă.
 3. Prezenta procedură va fi menţionată în toate comunicările cu caracter comercial transmise de Furnizor Clienților.
 4. Newsletterele Furnizorului sunt transmise prin intermediul partenerilor specializați și agreați de Vânzător.
 5. Renunțarea Clientului la primirea Newslettere-lor nu implică renunțarea la acceptul dat pentru restul termenilor și condițiilor privind vânzările online efectuate de Furnizor.

Răspundere
 1. Clientul este singurul responsabil pentru acuratețea datelor introduse în Platformă, inclusiv pentru informațiile cuprinse în baza de date ce urmează a fi încărcată pentru a trimite mesajele informative. Clientul recunoaște și acceptă în mod expres că Furnizorul nu va fi răspunzător pentru niciun fel de prejudiciu direct sau indirect, prezent, viitor sau eventual care ar putea fi cauzat vreunei Părți sau unei terțe persoane, indiferent de natura acesteia, ca urmare a folosirii de către Client a Platformei.
 2. De asemenea, Clientul este răspunzător pentru documentația încărcate în cadrul Platformei prin care acesta gestionează relațiile cu persoanele cărora dorește să le transmită mesaje informative, Furnizorul fiind în mod complet exonerat de răspundere.
 3. Furnizorul nu răspunde pentru niciun fel de prejudicii cauzate Clientului sau oricărui terț ca urmare a îndeplinirii de către Furnizor a oricăreia din obligațiile sale conform Comenzii și nici pentru daune care rezultă din utilizarea necorespunzătoare a Produselor livrate. În măsura în care limitarea răspunderii conform celor de mai sus nu este posibilă conform legilor aplicabile, Furnizorul va răspunde în limita contravalorii Produselor care au format obiectul Comenzii.
 4. Clientul va păstra în condiții de siguranță username-ul și parola aferente Contului, fiind singurul responsabil în cazul utilizării fraudulose a acestora de către un terț.
 5. Furnizorul nu va răspunde pentru niciun prejudiciu cauzat de orice disfuncționalități tehnice ale Platformei (e.g., imposibilitatea accesării oricărui link de pe Platformă).
Sesizări și reclamații
 1. Pentru sesizări sau reclamații legate de Produsul achiziționat, Clientul are la dispoziție formularul de sesizări disponibil pe Platformă. În cazul în care nu există o secțiune dedicată sesizărilor, Clientul poate urma procedura descrisă mai jos.
 2. Clientul poate formula reclamaţii cu privire la Comenzi, care vor fi trimise pe adresa de e-mail menţionată în secţiunea „Contact” de pe Platformă sau prin altă metodă pusă la dispoziție Clientului. Sesizările astfel recepţionate vor fi soluționate de Furnizor în 30 (treizeci) de zile calendaristice de la primirea lor.
Utilizarea şi prelucrarea datelor cu caracter personal ale persoanelor fizice

Prin utilizarea Platformei, Clientul întelege şi acceptă să transmită Furnizorului date cu caracter personal, aceste date urmând să facă obiectul prelucrării în conformitate cu şi pentru scopurile prevăzute în Politica de Confidențialitate, care completează aceşti Termeni și Condiții.

Forța majoră
 1. Nici Furnizorul și nici Clientul nu va fi răspunzător pentru neexecutarea obligațiilor sale contractuale, dacă o astfel de neexecutare la termen și/sau în mod corespunzător, totală sau parțială, este datorată unui eveniment de forță majoră astfel cum este definit de codul civil român.
 2. Dacă în termen de 15 (cincisprezece) zile de la data producerii evenimentului de forță majoră, respectivul eveniment nu încetează, oricare dintre Furnizor sau Client va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a Contractului fără ca vreuna dintre ele să poată pretinde celeilalte daune-interese.
Legea aplicabilă & soluționarea disputelor

Prezentul Contract este supus legii române.

Furnizorul și Clientul vor încerca să rezolve pe cale amiabilă orice dispute sau neînțelegeri ar putea să apară. În măsura în care soluționarea amiabilă nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competente conform legii.

Detalii privind metodele alternative de soluționare a disputelor sunt disponibile la următorul link: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=RO

Înregistrare cont nou

Date de facturare: